Globalni broj uslužnog odnosa (GSRN)

Globalni broj uslužnog odnosa GS1 je ID Ključ koji se koristi za identifikaciju uslužnog odnosa između posla i klijenta, kao što je klupska članarina, program lojalnosti kupca, ili pacijenta u bolnici.

 

Globalni broj uslužnog odnosa (GSRN) može da se koristi za identifikaciju pružaoca usluge i/ili primaoca usluge u bilo kom uslužnom odnosu. Može da se izda poseban, jedinstveni broj, naravno od strane organizacije koja nudi usluge, pružaocu i/ili primaocu usluge da bi se identifikovao bilo koji dati uslužni odnos. Jednom dodeljen, GSRN postaje jedinstvena i univerzalna referenca koju mogu da koriste sve strane u uslužnom odnosu.

GSRN, bilo sa AI 8018 ili sa AI 8017, uzajamno se isključuju, tako da za jednu ulogu, primaoca ili pružaoca usluge može da bude dodeljen samo jedan GSRN ali ne oba.

Globalni broj uslužnog odnosa (GSRN), kao samostalan niz elemenata, može se koristiti kao ključ za pristup informacijama, pri čemu su sve potrebne informacije unete u datoteku računara. Vrsta uskladištenih informacija je određena prirodom uslužnog odnosa. Tipične informacije su puno ime i adresa primaoca ili pružaoca usluge, kao i detalji o uslugama koje su pružene ili raskinute.

Ako identifikacija globalnog broja uslužnog odnosa za primaoca usluge (GSRN) zahteva dalju identifikaciju rednim brojem koji odgovara, na primer, specifičnim tretmanima u toku uslužnog odnosa, GSRN-u se može pridružiti broj instance servisnog odnosa (SRIN), AI (8019). Kao primer u zdravstvu, ovim bi moglo da se omogući razlikovanje identifikacije koja se obuhvata sa identifikacione trake pacijenta (subjekta nege) pre i posle njenog stavljanja (zbog radiološkog posmatranja, itd.).

Standardi