• GS1 Opšti priručnik

  GS1 sistem je skup standarda koji omogućavaju efikasno upravljanje globalnim, multiindustrijskim lancima snabdevanja, pomoću jedinstvenog identifikovanja proizvoda, transportnih jedinica, lokacija i usluga. Olakšava procese elektronskog trgovanja, uključujući potpuno ulaženje u trag (mogućnost pronalaženja).

  Izdanje 17, maj 2016. , Strana 87, 2 MB
 • GS1 Opšte specifikacije

  GS1 opšte specifikacije su dokument sa ključnim standardima koji opisuju kako bar kodovi i identifikacioni ključevi treba da se koriste da bi zadovoljili GS1 standarde. Koriste se u GS1 sistemu.

  Verzija 22.0.0. odobrena, januar 2022., Strana 535, 12 MB
 • GS1 logistička etiketa

  Ovaj dokument postavlja osnove i preporučuje najbolju praksu za identifikaciju i označavanje logističkih jedinica, na primer, paleta, primenom GS1 sistema. Cilj je da se izgradi zajednički prilaz kada se radi o označavanju logističkih jedinica u čitavom svetu korišćenjem međunarodno prihvaćenog sistema numerisanja i bar kodova GS1 sistema.

  Oktobar 2015, Strana 50, 2,6 MB
 • GS1 DataBar

  GS1 DataBar (sa prethodnim nazivom RSS – Reduced Space Symbology / Prostorno redukovana simbologija) je novi bar kod namenjen maloprodajnim naplatnim mestima, pridružen EAN/UPC “familiji” bar kodova da bi omogućio bolje obeležavanje proizvoda. GS1 DataBar omogućuje GTIN (Global Trade Item Number) identifikaciju za male potrošačke proizvode koje je teško obeležiti, kao što su, na primer, sveža hrana, nakit, “uradi sam” proizvodi i može da nosi dodatne informacije kao što su težina, rok upotrebe i broj partije.

  Oktobar 2008, Strana 12, 2,5 MB
 • Globalna klasifikacija proizvoda (GPC)

  Skoro svaki aspekt našeg života je predmet klasifikacije. Mi klasifikujemo skoro sve, čime delimo naš svet na niz različitih i zaokruženih kategorija. Različiti ljudi vrše klasifikaciju stvari na različite načine. Neki pojedinci stavljaju sve svoje čarape u jednu ladicu; ostali odvajaju bele od obojenih čarapa.

  April 2007 - 28 stana - 1,3 MB
 • Koje su koristi i mogućnosti upotrebe GS1 EPCglobal mreže

  EPCglobal mreža omogućuje sigurno prikupljanje i razmenu, u realnom vremenu, podataka o kretanju pojedinačnih jedinica kroz lanac snabdevanja. Kao rezultat, obezbediće da istorijat kretanja proizvoda bude na raspolaganju ovlašćenim korisnicima. Pre razvoja EPCglobal mreže, nije postojao ni jedan globalno priznat standard ili metoda za prikupljanje i razmenu takvih informacija. EPCglobal mreža će popuniti ovu prazninu te predstavlja značajan napredak u identifikaciji proizvoda, pružajući privredi više dragocenih primena.

  Oktobar 2006 - 8 strana - 62 KB
 • Globalni lokacijski broj (GLN)

  GLN je projektovan sa ciljem povećanja efikasnosti komunikacije između poslovnih partnera i pružanja pomoći poslovnim partnerima, kao i potrošačima.

  Februar 2006 - 4 strane - 388 KB
 • Pravila za dodeljivanje GLN

  GLN je projektovan sa ciljem povećanja efikasnosti komunikacije između poslovnih partnera i pružanja pomoći poslovnim partnerima, kao i potrošačima.

  Januar 2016 - 40 strana - 2,2 mb
 • GS1 DataMatrix

  DataMatrix je matrični (2D ili dvodimenzionalni) bar kod koji može da se štampa kao kvadratni ili pravougaoni simbol formiran od pojedinačnih tačaka ili kvadrata. To je uređena mreža tamnih i svetlih tačaka uokvirenih strukturom za nalaženje. Struktura za nalaženje se delom koristi za specificiranje orjentacije i strukture simbola. Podaci se kodiraju korišćenjem niza tamnih i svetlih tačaka na osnovu prethodno definisane veličine. Najmanja veličina ovih tačaka se naziva X-dimenzija.

  Oktobar 2006 - 72 strane - 1,2 MB
 • Pravila za dodelu GTIN

  Globalni broj trgovinske jedinice (GTIN) se koristi da identifikuje bilo koju jedinicu (trgovinsku jedinicu ili uslugu) za koju postoji potreba za korišćenjem već definisanih informacija i kojoj se može odrediti cena ili koja može da se naruči ili fakturiše u bilo kom delu bilo kojeg lanca snabdevanja....

  Jun 2016 - 16 Strana - 515 kb
 • Pravila za dodelu GTIN-a u zdravstvu

  Jedinstvena identifikacija pruža mogućnost razlikovanja jedinica putem mašinski čitljivih oznaka. Povezivanjem sa brojem partije (ili jedinstvenim serijskim brojem) i krajnjim datumom upotrebe, ova informacija brzo je postala preduslov za sledljivost svih proizvoda za zdravstvo, od njihove proizvodnje do isporuke pacijentu (mesta nege). Ovo dobrovoljno uputstvo je izradila GS1 Globalna radna grupa za zdravstvo sa ciljem da se ono primenjuje uvek i gdegod identifikacija proizvoda zahteva doslednost u upotrebi struktura podataka na globalnom nivou. Uputstvo takođe obuhvata specifične zahteve vezane za jedinice za zdravstvo koje su u slobodnoj prodaji.

  juli 2015 - 29 strana - 2,29 MB
 •  

  GS1 standard sledljivosti: Šta treba da znate

  Najpoznatija primena sledljivosti je za lociranje neispravne ili ne bezbedne hrane, kao i farmaceutskih ili drugih proizvoda, da bi se oni brzo uklonili iz prodaje. U nekim slučajevima, zahvaljujući mogućnosti brzog i lakog povlačenja jedinice (ili grupe jedinica), mogu da se spasu životi. Brzo povlačenje takođe znatno smanjuje potencijalne ekonomske negativne posledice i doprinosi da se sačuva poverenje potrošača u kvalitet njihovih omiljenih brendova, kao i njihovog poverenja u sisteme koji su projektovani da štite njihovu bezbednost.

  Mart 2007 - 38 strana - 798 KB
 •  

  GDSN pravila za merenje - GS1 standard

  Ovaj dokumenat utvrđuje pravila za opštu, nedvosmislenu definiciju atributa nominalnih mera pakovanja proizvoda da bi se olakšala razmena informacija o njima za maloprodajne i nemaloprodajne proizvode, od potrošačkih jedinica preko svih nivoa međupakovanja do nivoa sanduka.....

  Decembar 2013 - 69 strane - 2,9 mb
 •  

  Globalni standard za sledljivost

  Podrška preglednosti, kvalitetu i sigurnosti u lancu snabdevanja Pouzdanost, sigurnost i sledljivost su trenutno u prvom planu kako državnih propisa, tako i privrede širom sveta. Iz tog razloga, učesnicima u nacionalnim, regionalnim i globalnim lancima snabdevanja predlagana su brojna ne usklađena rešenja za praćenje i ulaženje u trag..

  Februar 2006 - 12 strana - 636 KB