Globalni lokacijski broj (GLN)

Kao što samo ime nagoveštava, GLN je GS1 identifikacioni ključ za lokacije.
GLN može biti korišćen za identifikaciju fizičkih lokacija i pravnih lica gde je potrebna povratna, unapred definisana informacija kako bi se poboljšala efikasnost komunikacije u lancu snabdevanja.

Globalni lokacijski brojevi su uslov za korišćenje GS1 EDI poruka ili za pristup informacijama u Globalnoj Mreži Sinhronizovanih Podataka.

Globalni lokacijski broj, ili GLN je GS1 ID Ključ kojim se identifikuje lokacija ili pravni entitet. Lokacija može biti fizičko mesto kao što je skladište, kancelarijski ormar, čak i određena polica u prodavnici; može biti i pravni entitet, poput kompanije, sektora ili odeljenja u kompaniji; može biti i funkcionalna jedinica u kompaniji, kao npr.računovodstvo, ili odeljenje pedijatrije u bolnici. Mogućnost da se identifikuje lokacija sa jedinstvenim brojem je od vitalnog značaja za mnoge poslovne procese;

GLN je, takođe, suštinski element različitih EPC/RFID aplikacija za obuhvatanje podataka. Korišćenje GLN, umesto internog sistema obeležavanja lokacija, pruža kompaniji značajnu tržišnu prednost, u smislu standardizovanog načina jedinstvene identifikacije lokacija, što je važno za čitav lanac snabdevanja.

Pogledajte kako funkcioniše GLN>

 

 

GLN je multisektorsko globalno rešenje za identifikovanje lokacija, do kog god nivoa obeležavanja je potrebno. Ovaj ISO-kompatibilni identifikator otklanja potrebu za komplikovanim internim (lokalnim) sistemima obeležavanja lokacija.

Njegovu globalnu jedinstvenost garantuje njegova struktura:

  • a. GS1 Aplikacioni identifikator: jedinstveno identifikuju značenje i format polja podataka koja slede, omogućavajući ujedno GS1 Nosiocu podataka kodiranje višestrukih podataka.
  • b. GS1 Kompanijski prefiks: dodeljen od strane nacionalne GS1 organizacije članici kompaniji, omogućava dodeljivanje GLN svojim lokacijama.
  • c. Broj lokacije: dodeljen od strane vlasnika lokacije pri čemu svaka različita lokacija nosi različit GLN.
  • d. Kontrolna cifra: Izračunata na osnovu prethodnih cifara, omogućava dodatnu sigurnost. GLN je podržan, promovisan i raspoloživ od strane bilo koje nacionalne GS1 organizacije bilo gde u svetu.

Standardi