Globalni broj kupona (GCN)

Identifikacija kupona se organizuje na nacionalnom nivou i zato brojevi koji se koriste nisu jedinstveni širom sveta. Strukturu definiše svaka nacionalna GS1 organizacija. Globalni broj kupona pruža jedinstvenu identifikaciju samo za digitalni kupon sa opcionim serijskim brojem.

Kuponi se numerišu korišćenjem GTIN-13 brojeva koji počinju prefiksom 99. Za U.P.C. simbole, GS1 US je dodelio za kupone prefiks 02. Prefiksi 981, 982 i 983 su predviđeni za kupone u valuti zajedničkoj za nekoliko zemalja (npr. evro).

Digitalni kuponi se identifikuju globalnim brojem kupona (Global Coupon Number - GCN) uz korišćenje aplikacionog identifikatora AI (255).

GCN mora da ostane jedinstven za period dovoljno dug da pokrije životni vek zapisa relevantnih za kupon.

Metodu dodeljivanja globalnog broja kupona (GCN) određuje organizacija izdavalac. Međutim, GCN mora da ostane jedinstven u dužem periodu posle životnog veka zapisa relevantnim za kupon. Radi lakšeg administriranja, GS1 preporučuje da se GCN-ovi dodeljuju redom i da ne sadrže klasifikacione elemente.

 

Standardi