Globalni identifikacioni broj pošiljke (GINC)

Globalni identifikacioni broj pošiljke (The Global Identification Number for Consignment) identifikuje logičko grupisanje robe (jedan ili više fizičkih entiteta) koja je predata špediteru ili prevozniku i ima za cilj da bude transportovana kao celina.

 

Pojedinačan globalni identifikacioni broj pošiljke je jedinstveni broj koji ostaje isti u toku celog životnog veka grupisanja logističkih ili transportnih jedinica kome je dodeljen.

Pri dodeli GINC, pravilo je da pojedinačan GINC broj ne sme biti ponovo dodeljen u periodu od jedne godine od datuma kada je špediter označio pošiljku. Međutim, preovlađujućim specifičnim zahtevima regulatornih ili industrijskih organizacija ovaj period može se produžiti.

Standardi