Serijski kod kontejnera za otpremu (SSCC)

Serijski kod kontejnera za otpremu (SSCC) je GS1 ID Ključ za identifikaciju pojedinačnih logističkih jedinica.

Logistička jedinica može biti bilo koja kombinacija jedinica grupisanih zajedno u kutiju, sanduk, paletu ili u kamion, kada je potrebno da se njome upravlja kroz lanac snabdevanja.

SSCC omogućava da se svaka pojedinačna logistička jedinica prati, čime se omogućava kontrola naručivanja i isporuke, kao i automatizacija prijema robe. SSCC serijska referentna komponenta obezbeđuje praktično neograničen kapacitet brojeva, jednostavno dodeljivanje brojeva i garantuje jedinstvenu identifikaciju.

Kako je SSCC jedinstven broj, on može biti upotrebljen ne samo za pretraživanje detaljnih informacija u vezi sadržaja pošiljke (tovara), već i kao deo ASN (Advanced Shipping Notice–obaveštenje o isporuci) ili otpremnice. Osim toga, pomoću SSCC koda, kompanija može pouzdano doći do detalja o raznovrsnom (kompleksnom) tovaru, što pošiljaoca oslobađa obaveze kodiranja dugih i složenih informacija o tovaru, na pojedinačnim logističkim etiketama

SSCC povezuje bar kod ili informaciju EPC/RFID taga sa elektronskom komunikacijom u vezi sa logističkom jedinicom. SSCC kodovi su ISO kompatibilni i odobreni (ISO/IEC 15459) za praćenje i pronalaženje logističkih jedinica.