Globalni identifikator povratne ambalaže (GRAI)

Strukturu niza elemenata za globalni identifikator povratne ambalaže (GRAI) čine dva dela: obavezna identifikacija vrste sredstva i opcioni serijski broj, za razlikovanje konkretnog sredstva u okviru iste vrste sredstva.

 

Izbor same metode koja će se koristiti za dodelu GRAI prepušten je organizaciji koja ga dodeljuje. I pored toga, svakoj vrsti povratne ambalaže koja se identifikuje mora da se dodeli jedinstveni broj za vrstu sredstva i, da bi se olakšalo administriranje, u GS1 sistemu se preporučuje da se brojevi dodeljuju redom, kao i da ne sadrže elemente klasifikacije.

Gde nije moguće dodeliti brojeve za vrstu sredstva (na primer, muzejski eksponati), ili gde se aplikacijom ne zahteva identifikacija vrste sredstva (na primer, kada se jedinica koristi samo za jednu vrstu sredstva), treba koristiti globalni identifikator osnovnog sredstva (GIAI), AI (8004).

Standardi