Praćenje proizvoda u kroz lanac snabdevanja u zdravstvu eliminiše falsifikovane medicinske proizvode, povećava bezbednost pacijenata i olakšava sprovođenje propisa.

Šta je sledljivost:

Sledljivost u zdravstvu omogućava praćenje kretanja propisanih lekova ili medicinskih sredstava kroz lanac snabdevanja. Moguće je izvršiti praćenje i unazad kako bi se identifikovala istorija transfera i lokacija proizvoda od mesta proizvodnje i nadalje. Takođe, moguće je izvršiti praćenje unapred kako bi se predvideo planiran put proizvoda do mesta upotrebe.

Usvajanje i primena GS1 standarda za sledljivost

Globalni standard za sledljivost u zdravstvu (Global Traceability Standard for Healthcare (GTSH)) obezbeđuje osnovni okvir koji opisuje proces sledljivosti i definiše minimalne zahteve koje treba da ispune sve sve zainteresovane strane, nezavisno od tehnologije koju poseduju, veličine organizacije ili složenosti posla koji obavljaju.

Jedinstvenost lanca snabdevanja u zdravstvu

  EPCIS je GS1 standard koji omogućava trgovinskim partnerima da razmenjuju informacije o kretanju i trenutnom položaju proizvoda i sredstava duž lanca   snabdevanja na osnovu četiri tipa događaja:

  •   KOJI  proizvodi su obuhvaćeni?
  •   KADA se određeni događaj desio?
  •   GDE  je bio proizvod, a gde se sada nalazi?
  •   ZAŠTO  se vrši posmatranje, koji proces sledi?