Kako funkcioniše GLN servis

Jedna tačka pristupa lokalnim GLN brojevima, donosi brojne koristi mnogim kompanijama. Današnjim globalnim organizacijama potrebna je jedinstvena tačka pristupa za lokalnu implementaciju informacija o lokaciji. GS1 GLN daje mogućnost jedinstvene tačke pristupa GS1 GLN matičnim podacima, putem međusobno povezanih mreža lokalnih registara.

Prava lokacija, zahvaljujući GS1 GLN

GLN je GS1 identifikacioni ključ, koji se koristi za obeležavanje bilo koje lokacije (fizičke, operativne ili pravne), koju je potrebno identifikovati, radi upotrebe u lancu snabdevanja.

Globalno jedinstven i podržan od strane mreže GS1 nacionalnih organizacija, GLN ima široku oblast primene, za potrebe domaće i globalne trgovine, kao i u mnogim drugim sektorima, poput maloprodaje, zdravstva, transporta i logistike ... itd.

Način rada

GS1 GLN povezuje lokalne registre putem centralnog GS1 Globalnog indeksa, kako bi omogućio efikasnu pretragu naziva ili sedišta kompanije, pretraživanjem GLN identifikacionog broja.

Ukoliko lokalni GLN registar treba da pronađe sve GLN brojeve povezane sa navedenim nazivom kompanije, onda:

  • Lokalni GLN registar šalje poruku GS1 Globalnom indeksu
  • GS1 Globalni indeks odgovara slanjem osnovnih matičnih podataka i liste tačaka lokalnim GLN registrima, koji imaju dodatne matične podatke za GLN
  • Lokalni GLN registar tada može da kontaktira svaki od tih lokalnih GLN registara, kako bi dobio željene podatke.

Pretraga i odgovor se vrši preko niza prethodno definisanih poruka između lokalnih registara i GS1 Globalnog indeksa ili između dva registra.