GS1 Data Matrix je varijanta ISO verzije ECC 200 Data Matrix-a. FNC1 znak na prvoj poziciji obezbeđuje kompatibilnost sa GS1 sistemom. GS1 Data Matrix može da kodira GTIN i dodatne podatke uz korišćenje GS1 aplikacionih identifikatora. Trenutno se primenjuje za barkodiranje GTIN-a (i dodatnih podataka) na medicinskim sredstvima i jedinicama za zdravstvo.

GS1 QR Code kod je podskup ISO/IEC QR code 2005 koji je matrična simbologija. GS1 QR kod može da kodira samo šire informacije o trgovinskoj jedinici koje su ograničene na upotrebu aplikacionog identifikatora AI(8200) pridruženog obaveznim GTIN-8, GTIN-12 ili GTIN-13.

 Pogledaj tabelu >

GS1 DataMatrix
  • Simbol ID: ]d2
  • Kapacitet: 3116 Brojeva, 2335 Alfanumeričkih karaktera
  • Omnidirekcionalan
  • Podržava sve ključeve
  • Podržava atribute

 

GS1 QR kod
  • Simbol ID: ]Q3
  • Kapacitet: 7089 Brojeva 4296 Alfanumeričkih karaktera
  • Omnidirekcionalan
  • Podržava sve ključeve
  • Podržava atribute

 

 

 

Nemate bar kod?

Radeći sa GS1 Srbija možete biti sigurni da ćete dobiti jedinstvene bar kodove u svetu i oni će biti čitljivi u celom svetu