Istupanje iz članstva i vraćanje GS1 bojeva

Članici Udruženja prestaje status članstva na osnovu zahteva za istupanje iz Udruženja ili isključenjem članice iz Udruženja, u skladu sa postupkom propisanim Statutom GS1 Srbija.

Prava i obaveze članice kojoj je prestalo članstvo ostaju na snazi do isteka kalendarske godine u kojoj je podnesen zahtev za istupanje, odnosno u kojoj je članica isključena.

Prestankom članstva po bilo kom osnovu članica je obavezna da izmiri članarinu i sve finansijske obaveze prema Udruženju , nastale za vreme trajanja članstva. Istovremeno članici:

  • prestaje pravo na povraćaj pristupne članarine i pravo raspolaganja na korišćenje dodeljenim GS1 brojevima,
  • prestaju sva prava koja je imala kao članica i obavezna je da prestane sa korišćenjem dodeljenih GS1 brojeva.

Posledice prestanka članstva


Danom prestanka članstva u Udruženju, članici prestaju sva prava po osnovu članstva.

Danom prestanka članstva, isključena članica ne sme više koristiti dodeljene GS1 bar kod brojeve, niti prodavati proizvode sa odštampanim barkod brojevima.

Za neovlašćeno korišćenje bar kodova utvrdjen je iznos od 300.000,00 dinara, na ime nadoknade štete Udruženju.