Kako funkcioniše GS1 EANCOM

Poruke EANCOM standarda pokrivaju funkcije potrebne za sprovođenje kompletne trgovinske transakcije.

To su:

 • poruke koje omogućavaju da se trgovinska transakcija dogodi, na primer, katalog cena, narudžbenica, faktura itd;
 • poruke koje nalažu usluge prevoza i kretanja robe;
 • poruke koje se koriste u obračunu trgovinskih transakcija kroz sistem banaka.

Tokovi transakcija i trgovinski partneri koji su obuhvaćeni EANCOM standardom, mogu se predstaviti na sledeći način:  

 

 

Koristi koje donosi upotreba GS1 EANCOM-a

 • Korišćenje standarda GS1 XML i GS1 EANCOM® koji obezbeđuju standardizovanu i unapred definisanu strukturu elektronskih poslovnih poruka i na taj način omogućavaju poslovnim partnerima da razmenjuju poslovne podatke brzo, efikasno i tačno bez obzira na vrstu njihovog internog hardvera i softvera.
 • Poslovni partneri ne moraju da usaglašavaju format i strukturu poruka - mogu da koriste standardni format koji je već gotov i raspoloživ.
 • GS1 EDI standardi su globalno prepoznatljivi preko GS1 identifikacionih ključeva (GTIN, GLN, SSCC itd.) koji se takođe koriste i za fizičku identifikaciju jedinica i na taj način omogućavaju direktnu vezu između fizičkog toka robe i informacija o istoj.
   
 • GS1 EDI standardi su u upotrebi na globalnom nivou i predstavljaju ključne komponente u pravovremenoj proizvodnji (just-in-time manufacturing) i u brzom reagovanju na relaciji potrošač - dobavljač.
   

Publikacije - EANCOM poruke

Imate još pitanja?

Možemo Vam pomoći