Dodela GTIN-8 identifikacionih brojeva je ograničena na jedinice koje ne mogu biti označene EAN-13 ili UPC-A bar kodom i dodeljuje ih nacionalna GS1 organizacija pojedinačno, na zahtev.
Pre nego što odluči da koristi GTIN-8 identifikacioni broj, korisnik prvo treba da razmotri (obično zajedno sa svojim štamparom) sve moguće opcije za korišćenje GTIN-13 identifikacionog broja. Ovo uključuje:

  • Može li se smanjiti veličina simbola, tj. štampati sa manjim faktorom uvećanja, uzimajući u obzir minimalne zahteve za kvalitet štampe bar koda;

  • Može li se etiketa promeniti (“etiketa” znači ukupna dizajnirana površina za štampu, bez obzira na to da li je posebno prilepljena) da bi se omogućila preporučena veličina štampe standardnog EAN/UPC simbola. Ovo bi se moglo postići redizajniranjem etikete, povećanjem veličine etikete (posebno kad je postojeća etiketa mala u odnosu na površinu pakovanja) ili korišćenje dodatne etikete.

  • Može li se koristiti skraćeni simbol. Skraćeni simbol (simbol normalne širine, ali skraćen po visini) može se koristiti samo ako je nemoguće štampati simbol u punoj veličini. Skraćivanje isključuje mogućnost da se simbol može čitati u više pravaca. Simbol sa preteranim skraćivanjem neće biti ni od kakve praktične koristi. Korisnicima koji razmatraju ovu opciju savetuje se da konsultuju svoje kupce radi postizanja prihvatljivog kompromisa.

Upotreba GTIN-8 broja dozvoljena je samo:

  • Kada EAN-13 bar kod simbol, rađen u zahtevanoj veličini na osnovu studija o kvalitetu štampe, premašuje ili 25% površine najveće strane štampane etikete ili 12,5% ukupne površine za štampu.

  • Kada je površina najveće strane štampane etiketa manja od 40 cm2 ili kada je ukupna površina za štampu manja od 80 cm2.

  • Na cilindričnim proizvodima sa prečnikom manjim od 3 cm.

 

 

Da li imate bar kod ?

Radeći sa GS1 Srbija možete biti sigurni da ćete dobiti jedinstvene bar kodove u svetu i oni će biti čitljivi u celom svetu.