Globalni broj trgovinske jedinice ili GTIN jedan je od osnovnih sastavnih elemenata GS1 Sistema. GTIN se koristi da jedinstveno identifikuje trgovinsku jedinicu, koja je proizvod ili usluga, koja ima cenu, koja se može naručiti ili fakturisati u bilo kojoj tački u lancu snabdevanja, bilo na kasi, u skladištu, u elektronskom katalogu ili bilo gde drugo.

Svaka trgovinska jedinica koja se razlikuje od druge, obeležena je zasebnim, sopstvenim GTIN-om. Njihova glavna funkcija je da obezbede način za jedinstvenu identifikaciju proizvoda ili usluge, tako da pomoću baze podataka možete doći, npr., do informacije o ceni robe, praćenju prodaje, potvrdi isporuke ili identifikaciji naloga – i sve to, u bilo kojoj tački u lancu snabdevanja i sa bilo kog mesta u svetu.

GTIN brojevi obezbeđuju tačnost, brzinu i efikasnost milionima kompanija širom sveta, u svim oblastima savremenog poslovanja.

Tu je takođe i serijalizovani oblik GTIN-a: Serijalizovani GTIN - identifikuje specifičnosti primene trgovinske jedinice. Na primer, serijalizovani GTIN se koristi u zdravstvu, radi razlikovanja pojedinačnih implantata, koji su, inače, iste marke i karakteristika; ili, u proizvodnji automobilskih guma, da bi se razlikovale pojedinačne gume, i da bi se mogle pratiti od nastanka do kraja korišćenja. Serijalizovani GTIN, na primer, omogućava da se gume, na komercijalnim kamionima, uredno periodično održavaju, kao i da se, radi bezbednosti, povuku iz upotrebe nakon određenog vremena korišćenja.

GTIN je najšire korišćen sistem identifikacije u svetu, sa garantovano globalno jedinstvenom strukturom:

a. GS1 prefiks: Obezbeđuje numerički kapacitet svakoj GS1 članici-kompaniji i omogućava lokalnu administraciju.

b. Broj kompanije: U kombinaciji sa GS1 prefiksom, formira GS1 kompanijski prefiks, koji omogućava kompanijama dodeljivanje GTIN, kao i drugih ID ključeva.

c. Broj artikla: dodeljuje se od strane kompanije, gde svaki različit artikal dobija različit bar kod broj.

d. Kontrolna cifra: Izračunata na osnovu svih prethodnih cifara, da bi se obezbedila dodatna sigurnost.

 

 

 

Da li imate bar kod ?

Radeći sa GS1 Srbija možete biti sigurni da ćete dobiti jedinstvene bar kodove u svetu i oni će biti čitljivi u celom svetu.